Cennik

Opis czynnościJednostkaCena netto [zł]Cena brutto [zł]
Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - impedancja pętli zwarcia (skuteczności zerowania 1-fazowe) - do 10 punktów pomiarowych:obwód5,006,15
Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - impedancja pętli zwarcia (skuteczności zerowania 1-fazowe) - ponad 10 punktów pomiarowych:obwód4,004,92
Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - impedancja pętli zwarcia (skuteczności zerowania 3-fazowe) - do 10 punktów pomiarowych:obwód8,009,84
Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - impedancja pętli zwarcia (skuteczności zerowania 3-fazowe) - ponad 10 punktów pomiarowych:obwód6,007,38
Pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli 1-fazowych - do 10 obwodówobwód5,006,15
Pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli 1-fazowych - ponad 10 obwodówobwód4,004,92
Pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli 3-fazowych - do 10 obwodówobwód12,0014,76
Pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli 3-fazowych - ponad 10 obwodówobwód10,0012,30
Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych - do 10 obwodów pomiarowychobwód4,004,92
Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych - ponad 10 obwodów pomiarowychobwód3,003,69
Badania wyłączników RCD (różnicowo-prądowych):
1-fazowe lub 3-fazowe
badanie18,0022,14
Pomiar rezystancji uziemień ochronnychpomiar10,0012,30
Badanie stanu instalacji odgromowejpomiar (złącze kontrolne)15,0018,45
Pomiar oświetlenia awaryjnegopunkt z siatki pomiarowej3,003,69
Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia stanowiska pracy światłem sztucznympunkt z siatki pomiarowej3,003,69
Pomiar rozdzielnic 400V prądu zmiennego lub stałego napięcia do 5 pólrozdzielnia150,00184,50
Kontrola zadziałania wył. Ppoż.urządzenie100,00123,00
Pomiar poziomu hałasupunkt z siatki pomiarowej3,003,69
Badanie elektronarzędziurządzenie15,0018,45